Olarinluoma 16 F, 02200 ESPOO | 09-4208 075 | 09 4208 085 | wilhtom@wilhtom.fi
Kaasulaite osaamista jo yli kolmen vuosikymmenen ajalta
Ostoskorissa 0 tuotetta

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Wilhtom Oy
Olarinluoma 16 F
02200 ESPOO

puh.09-4208075
wilhtom@wilhtom.fi

y-tunnus: 0649432-0


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Katariina Lindgren
puh. 09-4208075, katariina.lindgren(@)wilhtom.fi


Rekisterin nimi:

Wilhtom verkkokaupan asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Yhteydenpito asiakkaisiin tilaukseen liittyvissä
asioissa, tarjouskirjeet ja tiedotteet.


Rekisterin tietosisältö:

Nimi
Osoite
Puhelinnumero
sähköpostiosoite


Säännönmukaiset tietolähteet:

Wilhtom Oy verkkokauppa, asiakkaan itse
antamat tiedot


Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa,
sekä tiedosto että tietokone salasanalla suojattuna.
Rekisterin säilytys lukituissa tiloissa. Rekisteri on
ainoastaan rekisterin ylläpitäjän tai hänen ennalta nimeämänsä
henkilön käytettävissä.


Tarkastusoikeus:

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus tarkastaa omalta
kohdalta tallennetut tiedot Wilhtom Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteristä.
Tietojen tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus pyytää korjaamaan tai poistamaan
omalta kohdalta tallennetut virheelliset tai tarpeettomat tiedot Wilhtom Oy:n
verkkokaupan asiakasrekisteristä. Tietojen korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti
rekisterin ylläpitäjälle.

 

Tietosuojaselosteen laatimispäivä: 29.8.2017

Olarinluoma 16 F, 02200 ESPOO | 09-4208 075 | 09 4208 085 | wilhtom@wilhtom.fi